Liturgia

Diumenge de Pascua (Cicle B)

La mort no té la darrera paraula. Després del profund i llarg silenci del dissabte sant, el sepulcre que va acollir el cadàver de Jesús va ser testimoni de l’infinit poder del seu Amor. Un testimoni mut però eloqüent. El sepulcre és buit i aquesta és la gran notícia. No...
Reflexió

Benet XVI: La resurrecció de Crist, clau de volta del cristianisme

Et resurrexit tertia die secundum Scripturas», «Ressuscità al tercer dia segons les Escriptures». Cada diumenge, en el Credo, renovem la nostra professió de fe en la resurrecció de Crist, esdeveniment sorprenent que constitueix la clau de volta del cristianisme. A l’Església tot es comprèn a partir d’aquest gran misteri, que...
Liturgia

Tercer diumenge de quaresma (cicle B)

Des de l’inici de la seva vida pública Jesús sorprèn per l’autoritat de les seves paraules i dels seus gestos. Els seus ensenyaments van calant en els cors dels qui el segueixen, perquè són autèntics, veritables: qui pot curar un leprós, un paralític, o un cec només amb paraules que...