Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (V): Violacions de la dignitat humana

L’última part de la ‘Dignitas infinita’ aborda algunes violacions concretes i greus de la dignitat humana. Comença (DI, 34) per recordar-ne diverses ja citades a la Gaudium et spes (núm. 27): Homicidis de tota mena, genocidis, avortament, eutanàsia i el mateix suïcidi deliberat Tot el que viola la integritat de...
Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (IV): llibertat i creixement moral personal

La declaració dignitas infinita, insisteix en que existeix una dignitat constitutiva de tot ésser humà, que no perd mai, per ser ontològica -pertanyent a l’ésser- però, també subratlla que hi ha una dignitat moral que pot créixer o disminuir: “Encara que cada ésser humà posseeix una dignitat inalienable i intrínseca...