Reflexió

Benet XVI: La resurrecció de Crist, clau de volta del cristianisme

Et resurrexit tertia die secundum Scripturas», «Ressuscità al tercer dia segons les Escriptures». Cada diumenge, en el Credo, renovem la nostra professió de fe en la resurrecció de Crist, esdeveniment sorprenent que constitueix la clau de volta del cristianisme. A l’Església tot es comprèn a partir d’aquest gran misteri, que...
Reflexió

En què es fonamenta la igualtat?

A l’article 1er de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) s’afirma: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres” . És indubtable que ja fa algunes dècades, el...
Reflexió

És actual la teologia de Sant Tomàs d’Aquino?

Amb motiu de diversos aniversaris de Sant Tomàs d’Aquino es torna a parlar de la seva influència en l’estudi de la Filosofia i de la Teologia en el moment actual. El Papa Francesc va recordar fa poc el “trienni tomista” en el qual es commemora, el 700 aniversari de la...
Reflexió

Felicitat i sentit de la vida

En aquests últims anys les cites sobre Viktor Frankl han minvat considerablement. Serà perquè el ciutadà europeu ja gairebé no li importa el sentit de la seva vida i només el preocupa ser feliç al seu aire? Podria ser. Per això potser convé posar en relleu el singular sentit de...
Reflexió

Sant Agustí ens parla de la Quaresma

Un any més ha tornat la Quaresma, temps en què és la meva obligació dirigir-vos una exhortació, perquè teniu el deure d’oferir a Déu obres que vagin d’acord amb aquests dies del calendari; obres que, no obstant això, només poden ser-vos útils a vosaltres, no a ell. També en les...
Reflexió

En qui sentit l’Església és santa?

L’any 1968 Joseph Ratzinger va publicar per primera vegada la seva Introducció al cristianisme: lliçons sobre el credo apostòlic. A la part tercera, sota l’epígraf “La santa Església catòlica” considera la qüestió de la santedat i el pecat a l’Església (1). Alí explica que, a la perspectiva de la fe...