Sin categoría

Avortament i demografia

Des de la despenalització de l’avortament a Espanya s’han produït una mica més de tres milions d’avortaments voluntaris. Les taxes d’avortament (1 de cada 4 embarassos) i el fenomen de l’hivern demogràfic estan intrínsecament relacionats. En més del 90% dels casos, les raons adduïdes són “petició de la mare”. La...