Comentaris de l'Evangeli

Diumenge 10è de durant l’any (cicle B)

Text de l’Evangeli (Mc 3,20-35): En aquell temps, Jesús va entrar a casa amb els deixebles, i tornà a reunir-s’hi tanta gent, que no els quedava temps ni de menjar. Quan els seus familiars sentiren dir el que passava, hi anaren per endur-se’l, perquè deien: «Ha perdut el seny!». Els...
Comentari de documents

Diumenge cinquè de Pasqua (cicle B)

Un cop més Jesús parla als seus deixebles, avui a nosaltres, fent servir una imatge senzilla, fàcil de comprendre. Tanmateix, el sentit de les seves paraules és profund, i ajuda a entreveure quina és la unió que hi ha entre els qui segueixen el Senyor i Jesús mateix. “Jo sóc...
Reflexió

En qui sentit l’Església és santa?

L’any 1968 Joseph Ratzinger va publicar per primera vegada la seva Introducció al cristianisme: lliçons sobre el credo apostòlic. A la part tercera, sota l’epígraf “La santa Església catòlica” considera la qüestió de la santedat i el pecat a l’Església (1). Alí explica que, a la perspectiva de la fe...