Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (II): Fonaments de la dignitat humana

La declaració ‘Dignitas infinita‘ (DI), centrada en la dignitat i el valor únic i transcendent de tot ésser humà, exhorta al fet que tal dignitat sigui reconeguda, respectada, protegida i promoguda en totes les circumstàncies. No pretén presentar un estudi sistemàtic de la fonamentació de la dignitat humana, però presenta...
Papa Francesc

La veu del Papa — Abril 2024 (I)

Vídeo del Papa: Perquè la dignitat de la dona sigui reconeguda a tot el món Francesc eleva la seva pregària perquè “la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes a totes les cultures, i perquè cessi la discriminació que pateixen a diverses parts del món. DICASTERI PER A LA...
Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (I): una visió de conjunt

‘Dignitas infinita’ (Infinita dignitat) (DI) és una Declaració del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, publicada en data 2 d’abril de 2024, i confirmada pel Papa Francesc en audiència, el 25 de març de 2024. És un text relativament breu -amb 66 punts inclosos en quatre parts, a...
Reflexió

En què es fonamenta la igualtat?

A l’article 1er de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) s’afirma: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres” . És indubtable que ja fa algunes dècades, el...