Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (I): una visió de conjunt

‘Dignitas infinita’ (Infinita dignitat) (DI) és una Declaració del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, publicada en data 2 d’abril de 2024, i confirmada pel Papa Francesc en audiència, el 25 de març de 2024. És un text relativament breu -amb 66 punts inclosos en quatre parts, a...
Reflexió

En què es fonamenta la igualtat?

A l’article 1er de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) s’afirma: “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres” . És indubtable que ja fa algunes dècades, el...