opinió

Amnistia Internacional: Ideològicament neutral?

Amnistia Internacional ha publicat el seu informe anual sobre la situació dels drets humans en el món en 2023, revisant 155 països. En el citat informe es destaquen, a nivell global, estats i grups armats que trenquen i interpreten al seu antull les regles de la guerra, el racisme impregna...
Ressenya

Derechos al final de la vida (llibre)

VICENTE BELLVER, Drets al final de la vida. Una exploració bioètica sobre els drets de les persones grans i altament vulnerables, Reus, Madrid, 2023, 314 pàg. Cal recordar-ho sempre perquè és el tema capital del nostre temps: malgrat guerres, emergències i perills que salten arreu, res d’això s’assembla en qualitat...
Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (V): Violacions de la dignitat humana

L’última part de la ‘Dignitas infinita’ aborda algunes violacions concretes i greus de la dignitat humana. Comença (DI, 34) per recordar-ne diverses ja citades a la Gaudium et spes (núm. 27): Homicidis de tota mena, genocidis, avortament, eutanàsia i el mateix suïcidi deliberat Tot el que viola la integritat de...
Comentari de documents

‘Dignitas Infinita’ (III): Drets humans i distorsions actuals

La relació entre dignitat humana i drets humans apareix des del principi en la Declaració Dignitas infinita (DI). Després d’indicar que la infinita dignitat de cada ésser humà es “fonamenta inalienablement en el seu propi ser” afegeix que aquesta és la base per defensar “la primacia de la persona humana...
Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (I): una visió de conjunt

‘Dignitas infinita’ (Infinita dignitat) (DI) és una Declaració del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, publicada en data 2 d’abril de 2024, i confirmada pel Papa Francesc en audiència, el 25 de març de 2024. És un text relativament breu -amb 66 punts inclosos en quatre parts, a...