Reflexió

Felicitat i sentit de la vida

En aquests últims anys les cites sobre Viktor Frankl han minvat considerablement. Serà perquè el ciutadà europeu ja gairebé no li importa el sentit de la seva vida i només el preocupa ser feliç al seu aire? Podria ser. Per això potser convé posar en relleu el singular sentit de...
Llibres

El món és dels qui matinen (Ressenya)

DANIEL ARASA, El mundo es de los que madrugan. 200 brochazos sobre trabajo, dinero y liderazgo. Ideas y libros, Madrid, 2023, 406 pág. Arasa és un autor prolix amb 40 llibres publicats. En els últims, hi aboca la seva llarga experiència vital com a incasable treballador, periodista inquiet, pare de família, expert...