Familia, vida i educació Reflexió

Anàlisi d’una sentència del Tribunal Constitucional sobre l’avortament

El Tribunal Constitucional d’Espanya, actualment molt polititzat, va promulgar la sentència STC 44/2023 sobre l’avortament (vegeu-ne un resum aquí), que ha estat qüestionada per la seva desconsideració amb el dret inalienable a la vida humana. Una reacció a aquesta sentència, amb juristes d’alt nivell, va tenir lloc recentment. Luis Carreras...
Papa Francesc

La veu del Papa – Maig 2024 (I)

BUTLLA DE CONVOCACIÓ DEL JUBILEU (9 de maig) SOBRE LES INDULGÈNCIES EN EL JUBILEU DE 2025 (13 de mayo) MISSATGE PER A LA 58 JORNADA MUNDIAL DE LES COMUNICACIONS SOCIALS (12 de maig) CATEQUESI EN LES AUDIÈNCIES DELS DIMECRES Vicis i virtus 17. La fe (1 de maig) La catequesi...
Comentaris de l'Evangeli

Diumenge de Pentecosta (cicle B)

Text de l’Evangeli (Jn 20,19-23): En arribar el capvespre d’aquell primer dia de la setmana, i estant tancades les portes d’on eren els deixebles per por dels jueus, es presenta Jesús i es posa enmig d’ells, i els diu: «La pau sigui amb vosaltres!». I dient això, els mostra les...
Comentaris de l'Evangeli

Ascensió del Senyor (Cicle B)

Text de l’Evangeli (Mc 16,15-20): “En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu a tot el món, prediqueu l’evangeli a tota criatura. El qui cregui i sigui batejat, serà salvat; però el qui no cregui serà condemnat. I els senyals que acompanyaran els qui hagin cregut seran...
Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (V): Violacions de la dignitat humana

L’última part de la ‘Dignitas infinita’ aborda algunes violacions concretes i greus de la dignitat humana. Comença (DI, 34) per recordar-ne diverses ja citades a la Gaudium et spes (núm. 27): Homicidis de tota mena, genocidis, avortament, eutanàsia i el mateix suïcidi deliberat Tot el que viola la integritat de...