Comentari de documents

‘Dignitas Infinita’ (III): Drets humans i distorsions actuals

La relació entre dignitat humana i drets humans apareix des del principi en la Declaració Dignitas infinita (DI). Després d’indicar que la infinita dignitat de cada ésser humà es “fonamenta inalienablement en el seu propi ser” afegeix que aquesta és la base per defensar “la primacia de la persona humana...