Familia, vida i educació Reflexió

Anàlisi d’una sentència del Tribunal Constitucional sobre l’avortament

El Tribunal Constitucional d’Espanya, actualment molt polititzat, va promulgar la sentència STC 44/2023 sobre l’avortament (vegeu-ne un resum aquí), que ha estat qüestionada per la seva desconsideració amb el dret inalienable a la vida humana. Una reacció a aquesta sentència, amb juristes d’alt nivell, va tenir lloc recentment. Luis Carreras...
Comentari de documents

‘Dignitas Infinita’ (III): Drets humans i distorsions actuals

La relació entre dignitat humana i drets humans apareix des del principi en la Declaració Dignitas infinita (DI). Després d’indicar que la infinita dignitat de cada ésser humà es “fonamenta inalienablement en el seu propi ser” afegeix que aquesta és la base per defensar “la primacia de la persona humana...