Comentaris de l'Evangeli

Diumenge sisè de Pasqua (Cicle B)

Aquest fragment del discurs de comiat de Jesús als seus deixebles ensenya la connexió estreta que hi ha entre el compliment de la voluntat de Déu, la felicitat i l’amor.

Déu ens ha donat la vida per ser feliços, i en estimar i ser estimats és quan experimentem d’una manera més autèntica el goig de viure. Aquesta és la voluntat de Déu, que siguem feliços al costat d’Ell, i per això ha escrit aquest designi al més profund del cor humà.

Els manaments també estan gravats a l’ADN intangible del gènere humà. Són la ruta que condueix a la meta que aspira assolir tota persona. Això és així perquè salvaguarden els béns fonamentals sense els quals la dignitat de la vida humana resta malmesa: la dependència de Déu, la vida, la família, la veritat, la justa relació amb els béns materials.

Qui procura viure a la llum d’aquests principis que són els manaments, en definitiva, qui els guarda, roman a prop de Déu perquè compleix la seva voluntat, rep tot el seu amor i es fa capaç de compartir-lo amb els altres. A més, amb aquesta manera de viure, oberta a Déu i al proïsme, es contribueix a crear una civilització de l’amor que porta a la felicitat.

Comentaris de l’evangeli: evangeli.net; opusdei.org; Biblia de Navarra

Altres recursos: vàries homilies