Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (V): Violacions de la dignitat humana

L’última part de la ‘Dignitas infinita’ aborda algunes violacions concretes i greus de la dignitat humana. Comença (DI, 34) per recordar-ne diverses ja citades a la Gaudium et spes (núm. 27): Homicidis de tota mena, genocidis, avortament, eutanàsia i el mateix suïcidi deliberat Tot el que viola la integritat de...
Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (IV): llibertat i creixement moral personal

La declaració dignitas infinita, insisteix en que existeix una dignitat constitutiva de tot ésser humà, que no perd mai, per ser ontològica -pertanyent a l’ésser- però, també subratlla que hi ha una dignitat moral que pot créixer o disminuir: “Encara que cada ésser humà posseeix una dignitat inalienable i intrínseca...
Comentari de documents

‘Dignitas Infinita’ (III): Drets humans i distorsions actuals

La relació entre dignitat humana i drets humans apareix des del principi en la Declaració Dignitas infinita (DI). Després d’indicar que la infinita dignitat de cada ésser humà es “fonamenta inalienablement en el seu propi ser” afegeix que aquesta és la base per defensar “la primacia de la persona humana...
Comentari de documents

Diumenge cinquè de Pasqua (cicle B)

Un cop més Jesús parla als seus deixebles, avui a nosaltres, fent servir una imatge senzilla, fàcil de comprendre. Tanmateix, el sentit de les seves paraules és profund, i ajuda a entreveure quina és la unió que hi ha entre els qui segueixen el Senyor i Jesús mateix. “Jo sóc...
Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (II): Fonaments de la dignitat humana

La declaració ‘Dignitas infinita‘ (DI), centrada en la dignitat i el valor únic i transcendent de tot ésser humà, exhorta al fet que tal dignitat sigui reconeguda, respectada, protegida i promoguda en totes les circumstàncies. No pretén presentar un estudi sistemàtic de la fonamentació de la dignitat humana, però presenta...