Comentari de documents

‘Dignitas infinita’ (IV): llibertat i creixement moral personal

La declaració dignitas infinita, insisteix en que existeix una dignitat constitutiva de tot ésser humà, que no perd mai, per ser ontològica -pertanyent a l’ésser- però, també subratlla que hi ha una dignitat moral que pot créixer o disminuir: “Encara que cada ésser humà posseeix una dignitat inalienable i intrínseca...