Comentari de documents

Diumenge cinquè de Pasqua (cicle B)

Un cop més Jesús parla als seus deixebles, avui a nosaltres, fent servir una imatge senzilla, fàcil de comprendre. Tanmateix, el sentit de les seves paraules és profund, i ajuda a entreveure quina és la unió que hi ha entre els qui segueixen el Senyor i Jesús mateix. “Jo sóc...