Liturgia

Cinqué diumenge de quaresma (cicle B)

El poder d’atracció de Jesús és inqüestionable. El seu missatge i els prodigis que ha realitzat durant només tres anys provoquen una fascinació tal que allà on va el segueixen no només els deixebles que ell ha triat, sinó també molts altres, dones, homes, nens, una gran multitud. Els mestres...