Comentaris de l'Evangeli

Solemnitat del Cos i de la Sang de Crist (cicle B)

Text de l’Evangeli (Mc 14,12-16.22-26): El primer dia dels Àzims, quan se sacrificava l’anyell pasqual, els deixebles van dir a Jesús: «On vols que anem a fer els preparatius perquè puguis menjar el sopar pasqual?». Ell envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu a la ciutat i vindrà...
Sin categoría

Cinqué diumenge de quaresma (cicle B)

El poder d’atracció de Jesús és inqüestionable. El seu missatge i els prodigis que ha realitzat durant només tres anys provoquen una fascinació tal que allà on va el segueixen no només els deixebles que ell ha triat, sinó també molts altres, dones, homes, nens, una gran multitud. Els mestres...