Liturgia

Diumenge de rams (Cicle B)

El diumenge de rams l’Església recorda l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, sis dies abans de la festa de la Pasqua. Jesús rep els honors propis d’un rei i és aclamat pel poble amb una alegria desbordant. Tanmateix, l’evangeli que es proclama avui no ens porta a la memòria aquest esdeveniment festiu sinó més aviat tot el contrari. Avui es recorda la Passió del Senyor que s’anirà desgranant a partir d’avui fil per randa durant la setmana santa.

La litúrgia de la Missa d’avui ofereix dues lectures possibles de l’evangeli de sant Marc, una de més extensa i una altra de més breu. La primera comença amb el relat dels esdeveniments, com a temps real, des de dos dies abans de la Pasqua, quan els grans sacerdots i els escribes prenen una decisió ferma d’acabar amb la vida de Jesús. Es recorda l’audàcia d’una dona que irromp a casa de Simó, un home que va patir lepra en un altre temps, i vessa un perfum caríssim sobre els peus cansats de Jesús per manifestar-ne l’amor i la reverència. A continuació, el sopar de la Pasqua amb la institució de l’eucaristia, seguida de la prova terrible de l’oració a l’hort de les oliveres, la traïció de Judes, el judici inic, les negacions de Pere, la condemna a mans de Pilat, la penosa pujada al calvari amb la creu al coll, la crucifixió i, finalment, la mort i la sepultura de Jesús en un sepulcre excavat en una roca.

La lectura breu es concentra en els esdeveniments centrals de la Passió, des del lliurament de Jesús a Pilat fins a la seva mort a la creu, concloent el relat amb la confessió de fe del centurió que li va travessar el costat amb la llança.

Portar al present i rememorar el misteri de la mort del Fill de Déu per cada persona colpeja l’enteniment i el cor humà. Per això, endinsar-se amb calma, sense pressa, en aquesta història d’amor és una nova oportunitat de sentir-se tocats pel perdó i de rebre la promesa de la redempció que s’ha fet realitat.

Comentaris de l’evangeli: evangeli.net; opusdei.org; Biblia de Navarra

Altres recursos: vàries homilies