Reflexió

En qui sentit l’Església és santa?

L’any 1968 Joseph Ratzinger va publicar per primera vegada la seva Introducció al cristianisme: lliçons sobre el credo apostòlic. A la part tercera, sota l’epígraf “La santa Església catòlica” considera la qüestió de la santedat i el pecat a l’Església (1). Alí explica que, a la perspectiva de la fe...