Sin categoría

Llibertat religiosa i cristians perseguits

La llibertat religiosa i de consciència està ben establerta en la Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU promulgada el 1948. L’article 18, afirma: «Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença,...