Sin categoría

Llibertat religiosa i cristians perseguits

La llibertat religiosa i de consciència està ben establerta en la Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU promulgada el 1948. L’article 18, afirma:

«Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de manifestar la seva religió o la seva creença, individual i col·lectivament, tant en públic com en privat, per l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança

La llibertat religiosa es pot defensar també des de la dignitat humana i el reconeixement de l’obertura de la persona a la transcendència. L’Església catòlica no dubta a defensar-la, especialment des del Concili Vaticà II, que va declarar sense embuts que:

«la persona humana té dret a la llibertat religiosa. Aquesta llibertat consisteix en el fet que tots els homes han d’estar immunes de coacció, tant per part d’individus com de grups socials i de qualsevol potestat humana, i això de tal manera que, en matèria religiosa, ni s’obligui a ningú a obrar contra la seva consciència, ni se li impedeixi que actuï conforme a ella en privat i en públic, sol o associat amb uns altres, dins dels límits deguts.» (Dignitatis Humane, núm. 2)

No obstant això, aquesta llibertat és conculcada en no pocs països i llocs. Hi ha una ONG, anomenada Portes obertes, fundada en 1955 per un cristià evangelista i dedicada a donar suport als cristians perseguits, que fa un estudi anual de la persecució religiosa en el món. En l’informe de ‘Portes Obertes 2024’, es recullen les dades sobre persecució als cristians en el món, entre octubre de 2022 i setembre de 2023 i una llista de països amb el trist rècord d’aquesta al capdavant en la persecució dels cristians.

La persecució en xifres

Les xifres publicades són aterridores. Segons aquest informe, un total de 365 milions de cristians pateixen persecució en el món, cinc milions més que l’any passat, el que suposa 1 de cada 7 cristians és perseguit a nivell global. Durant aquest període 4.998 cristians van ser assassinats, 14.766 esglésies van sofrir atacs i 4.215 cristians van ser detinguts.

A la vista d’aquestes dades, hom es pregunta, on és el respecte a les persones i la llibertat religiosa.

Formes de persecució

La persecució als cristians, a vegades, té lloc descaradament, assassinant, empresonant segrestant, atacant o cremant esglésies, o expulsant del país. Hi ha persecucions implacables i cruels en la dictadura comunista de Corea del Nord, que tristament ocupa el número u en països que persegueixen els cristians, segons el citat informe. Els creients quan són descoberts són deportats a camps de treball forçosos com a criminals polítics, on els espera una vida de duríssim treball constant a la qual pocs sobreviuen. S’estima que hi ha desenes de milers de cristians reclosos en camps de treball per tot el país. En altres ocasions són assassinats a l’acte, igual que els seus familiars.

Una forta persecució a cristians es dona també en el nord de Nigèria pel grup terrorista islàmic Boko Haran des de fa 10 anys. Les accions van des de l’assetjament verbal, actituds i accions hostils, fins a pallisses, tortura física, confinament, aïllament, violació, càstigs severs, empresonament, esclavitud, discriminació en l’educació i en la feina i fins i tot la mort.

Hi ha altres grups terroristes islàmics com el gihadista, que efectuen atacs en països democràtics, molts d’ells a cristians. Recordem el gihadista que al gener de 2023 va protagonitzar un atac a Algesires que es va saldar amb la mort del sagristà d’una església i diversos ferits.

És també conegut el comportament del règim dubtosament democràtic de Daniel Ortega, que ostenta el poder a Nicaragua des de fa 20 anys. Des de 2018 ha emprès a una forta persecució religiosa al país, sense vessament de sang, però amb accions que inclouen expropiar propietats, empresonament o expulsió de bisbes, sacerdots i altres líders religiosos i intervenint universitats i ràdios catòliques.

Hi ha països, que sense dur a terme una persecució tan cridanera, no respecten la llibertat religiosa, i molts cristians no poden viure la seva fe, o són represaliats. Tal és el cas d’alguns països islàmics com l’Iran o Aràbia. En altres països, com la Xina, la llibertat religiosa està molt limitada i el règim comunista exerceix control efectiu.

Temples cristians també han patit atacs a l’Índia per part de radicals hindús, especialment en zones rurals, amb una certa complicitat del govern, de manera que el 2023 aquest país ha passat a formar part dels 10 països més perillosos del món per professar la fe cristiana (també els musulmans han patit atacs). Darrere dels atacs existeix la voluntat d’alguns de fer de l’hinduisme un element bàsic de la identitat nacional.

En altres països que formalment accepten els drets humans, entre ells el nostre, ocasionalment existeixen faltes de respecte a la llibertat religiosa, en forma d’accions que impliquen difamació, injúries, burles i discriminacions, o assetjaments. Més subtil és la persecució a tall de cristianofòbia o l’esglesofòbia manifestada en magnificar algun escàndol o actuacions menys decoroses, al mateix temps que s’omet tota notícia positiva a favor dels cristians o de l’Església. Coneixem també investigacions polítiques en seu parlamentària, que semblen fora de lloc, per a interrogar a algun bisbe o cardenal. No falten tampoc lleis o accions governamentals que prohibeixen resar enfront de clíniques abortives, al·legant coacció a la llibertat d’avortar.

Com reaccionar?

És veritat que els cristians saben que trobaran incomprensions i persecucions. Ho havia advertit Jesús, «Us lliuraran als tribunals, us assotaran a les sinagogues» (Mt 10: 17). De fet, des dels temps apostòlics els cristians ha estat perseguits (Act 8:1, 11.19, 13:5). Seguir Jesús implica no sols superar respectes humans, sinó estar disposat a la persecució. La promesa és clara: «Benaurats aquells que han estat perseguits per causa de la justícia, perquè d’ells és el regne dels cels» (Mt 5.10) i també l’ajuda divina per donar suport a la disposició a patir amb fortalesa fins a la mort si cal, com testifica la història. Amb tot, alguns davant la persecució sucumbeixen, com la llavor de la paràbola que cau entre pedregars (Mt 13.20-21), mentre que molts altres perseveren fins a la fi, podent repetir amb sant Pau, “qui ens separarà de l’amor de Crist? Tribulació, o angoixa, o persecució, o fam, o nuesa, o perill, o espasa?” (Rom 8.35).

Aquesta actitud d’acceptació no és obstacle, no obstant això, perquè els cristians exigim amb tota energia i fermesa el respecte a la llibertat religiosa per a tots, alhora que ens unim amb l’oració amb els nostres germans perseguits per seguir a Crist.