Reflexió

Benet XVI: La resurrecció de Crist, clau de volta del cristianisme

Et resurrexit tertia die secundum Scripturas», «Ressuscità al tercer dia segons les Escriptures». Cada diumenge, en el Credo, renovem la nostra professió de fe en la resurrecció de Crist, esdeveniment sorprenent que constitueix la clau de volta del cristianisme. A l’Església tot es comprèn a partir d’aquest gran misteri, que...