Familia, vida i educació Panorama

Preocupant erosió del matrimoni com a base de la vida social

Analitzant l’informe de l’Institut de Política Familiar (IPF)“Evolució de la Família a Espanya 2023. Indicadors Socials”, crida l’atenció l’esgarrifós descens dels matrimonis. Matrimonis en xifres S’ha passat de més de 271.000 matrimonis el 1975 a ser amb prou feines 179.000 el 2022. Descens que hagués estat més gros (amb prou...