Panorama

L’avortament, un dret a Europa?

La qüestionable argumentació de donar un valor quasi absolut a l’autonomia individual, ha portat el senat francès a convertir en constitucional l’avortament en aquell país, un acte que denota decadència moral. Seguint aquestes tristes petjades, el proper 11 d’abril, es votarà al Parlament Europeu una resolució per incloure l’avortament com a dret en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

La Unió Europea s’enfronta, sens dubte, a un moment crucial en l’àmbit de la defensa de la vida i per frenar la cultura de la mort que ha envaït la nostra civilització, un altre temps humanista i de d’arrels cristianes. És important tenir-ho en compte davant les properes eleccions al Parlament Europeu.

Davant d’aquesta ofensiva, i el projecte de situar l’avortament com a dret a les institucions europees i, fins i tot, elevar-lo a dret fonamental, les organitzacions pro-vida s’estan mobilitzant. Animen a no resignar-se davant aquesta situació i a defensar amb energia la vida de cada ésser humà. Volen alçar la veu en la defensa d’aquells que no tenen veu i que seran eliminats abans de veure la llum del dia.

Una de les accions, que volem destacar aquí, és la que s’anomena

Acte 29A: Ens hi juguem la Vida — L’ànima d’Europa

Tindrà lloc a Madrid, en l’Auditori de la Mutua Madrileña – Paseo de Eduardo Dato, 20, 28010, el 29 d’abril 19:30, amb un programa atractiu, organitzat en tres panells.

Panell 1: Introducció, L’ànima d’Europa

Enfocat a analitzar la dimensió ètica i cultural del projecte europeu, el qual es fonamenta en els valors que inspiraren als pares fundadors. El llegat dels pares fundadors de la UE ha de constituir la visió actual per abordar de manera concreta el desafiament al dret a la vida.
Panellistes:
Josep Miró
Jaime Mayor Oreja
Maria Calvo

Panell 2: La Societat Civil Europea en les properes eleccions – Ens hi juguem la vida
Mobilització de la societat civil / votants pro-vida. Consciència sobre la importància del dret a la vida. Promoció de valors fonamentals. Influir sobre els candidats i partits polítics
Col·laboració entre organitzacions de participació ciutadana activa
Panellistes:
Alexandra Linder, Alemanya, presidenta de la Federació Alemanya per la vida (Membre de One of us)
Nicola Speranza, secretària general de FAFCE
Isabel Benjumea, Grupo Popular Parlament Europeu
Margarita de la Pisa, ECR Parlament Europeu

Panell 3: Conclusions per Fabrice Hajdadj
Fabrice Hajdadj, escriptor i filòsof francès, director de l’Institut Philanthropos, oferirà les conclusions finals de la conferència, destacant els punts clau discutits en els panells anteriors i reflexionant sobre la urgència de recuperar l’ànima d’Europa a través del reconeixement i la protecció del dret a la vida com un principi fonamental.