Comentaris de l'Evangeli

Ascensió del Senyor (Cicle B)

Text de l’Evangeli (Mc 16,15-20): “En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu a tot el món, prediqueu l’evangeli a tota criatura. El qui cregui i sigui batejat, serà salvat; però el qui no cregui serà condemnat. I els senyals que acompanyaran els qui hagin cregut seran...