Panorama

Limitacions al dret a l’objecció de consciència per l’avortament a Catalunya

Associacions pro-vida demanen al Govern i al Parlament de Catalunya que deixin sense efecte el registre obligatori d’objectors de consciència de personal sanitari, que vol imposar el Govern de la Generalitat, considerant que es una limitació al dret a l’objecció de consciència. Ho han fet en una Declaració conjunta que signen 14 associacions (veura sota).

La nota rebuda ho explica d’aquesta manera:

El govern en funcions de la Generalitat de Catalunya ha acordat en la seva darrera reunió de govern establir un registre obligatori d’objectors de consciència a l’avortament. Considerem que donada la importància del tema és una decisió que sobrepassa les competències de mera gestió que té un govern en funcions i vulnera drets molt importants en la nostra vida comuna.

El dret a l’objecció de consciència és un pilar fonamental en les societats democràtiques. Està consagrat en nombrosos marcs jurídics internacionals i nacionals. L’article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans i l’article 9 del Conveni Europeu de Drets Humans garanteixen la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Així mateix, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha reconegut l’objecció de consciència en el context del servei militar i en altres situacions en què els mandats legals podrien entrar en conflicte amb les conviccions personals profundes. El dret a la protecció i defensa de la vida humana engendrada davant l’avortament ha estat  sempre una d’aquestes conviccions.

L’objecció de consciència és, en essència, l’exercici del dret a la dissidència moral. És un mecanisme mitjançant el qual els individus poden abstenir-se de participar en accions que contravenen els seus principis ètics, religiosos o filosòfics. Això no només protegeix la integritat moral de l’individu, sinó que també promou una societat pluralista a on la diversitat de creences i valors pot coexistir i ser respectada.

Aquest dret permet als individus actuar en coherència amb els seus principis ètics, fins i tot quan aquests s’oposen a mandats legals o administratius. En defensa d’aquest dret, resulta crucial oposar-se a la pretesa legitimitat amb la qual l’administració pública crea llistes d’objectors, ja que aquesta pràctica vulnera drets fonamentals i soscava la confiança en les institucions.

La creació de llistes d’objectors per part de l’administració pública planteja serioses vulneracions ètiques i jurídiques. Aquestes llistes, que registren individus que exerceixen el seu dret a l’objecció de consciència, podrien ser utilitzades per discriminar o estigmatitzar aquestes persones, afectant la seva reputació i drets laborals. A més, la seva existència podria dissuadir a individus d’exercir aquest dret per por a represàlies.
Des d’un punt de vista jurídic, la recopilació de dades sobre objectors de consciència sense el seu consentiment exprés viola el dret a la privacitat i a la protecció de dades personals, garantits en nombrosos instruments legals, com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea. Aquest reglament estableix que qualsevol processament de dades personals ha de complir amb principis de legalitat, equitat i transparència, i ha de ser justificat per un propòsit legítim i necessari. No és el cas de la decisió del govern de la Generalitat.

La creació d’aquesta mena de llistes fomenta un ambient de desconfiança entre els ciutadans i l’administració pública. Els individus poden sentir que la seva llibertat de consciència està sent controlada.

La salvaguarda d’aquest dret inclou la prohibició explícita de la creació de llistes d’objectors.
El govern de Catalunya ha de fomentar una cultura de respecte cap a la diversitat de conviccions personals, assegurant que l’objecció de consciència sigui vista com una expressió legítima de drets fonamentals i no com un obstacle al compliment de deures legals o administratius.

En conclusió: el Govern de Catalunya ha de procedir de forma immediata a deixar sense efecte l’acord pel qual es creen llistes d’objectors.

Les associacions sotasignades demanem als grups parlamentaris del Parlament recentment constituït que adoptin els acords necessaris per fer efectiva aquesta petició.

Signen aquesta Declaració:

 • Corrent Social Cristià
 • Acció Familiar
 • Asociación Católica de Propagandistas
 • Afadona
 • Apasionados por la vida
 • Associació Joves Pro-vida (Barcelona)
 • Asociación Hogar de María para la defensa de la maternidad y la integridad de la mujer
 • Associació pro respecte a la vida humana Pro vida (Barcelona)
 • Deportistas por la vida
 • Metges Cristians de Catalunya
 • Plataforma per la família
 • Projecte Raquel (Barcelona)
 • RENAFER
 • 40 Días por la Vida (Catalunya)