Panorama

Informe Càritas 2023: Suport a més de 2,5 milions de persones

L’Informe anual 2023 de Càritas, assenyala que aquesta institució de l’Església va invertir 486,5 milions d’euros ―29,3 milions d’euros més que l’any anterior― en els seus diferents recursos i projectes dins d’Espanya i en accions de cooperació internacional en tercers països.

Amb això va aconseguir fer costat a més de 2,5 milions de persones dins i fora de les fronteres d’Espanya el 2023. D’elles, entorn d’1,3 dins del territori nacional i al voltant d’1,2 en Cooperació Internacional. Les dades de l’estudi reflecteixen que el nombre de persones ateses al nostre país va tornar a estar en nivells similars de 2019, l’any anterior a la pandèmia.

Com a dades destacables, cal ressaltar:

  • Es van atendre un 4,9% més de persones a la recerca d’ocupació que el 2022.
  • De les persones que van sol·licitar ajuda a Càritas el 2023, un 50% tenien un lloc de treball.
  • Una de cada tres persones ateses estaven en situació administrativa irregular.
  • El 50% eren treballadors pobres o tenien serioses dificultats en l’accés o manteniment del seu habitatge.
  • En els programes d’Acolliment i Assistència, el 80% de les ajudes que van sol·licitar les famílies estaven relacionats amb els pagaments dels subministraments, lloguers, és a dir, necessitats bàsiques.

L’informe s’assenyala que les despeses en habitatge han crescut un 30% i gairebé 1 de cada 10 persones ja pateix pobresa severa, de manera que l’habitatge asfixia les famílies. D’altra banda, conscients que l’ocupació és un dels principals factors d’integració, Càritas va tornar a augmentar els fons invertits en programes d’Economia Solidària. Amb una dotació total de 136,8 milions d’euros, l’esforç financer realitzat sobre els itineraris d’inserció sociolaboral i les empreses d’inserció va tornar a superar als programes d’Acolliment i Assistència.

Els altres programes que més recursos van utilitzar al llarg del 2023 van ser el de persones grans, van destinar-hi 42,9 milions, el de persones sense llar, s’hi van invertir 41,3 milions, i els de família, infància i joventut, als quals van dedicar 28,5 milions.

Segons la secretària general de Càritas, Natàlia Peiro, «El 2023 hem constatat en els nostres serveis d’acolliment i altres recursos que les persones que acudeixen a nosaltres tenen cada vegada més dificultats d’accés a drets. Són persones amb un cúmul de necessitats, amb una sensació d’esgotament i desgast per l’esforç continu en la cerca de com resoldre aquestes necessitats bàsiques.» Va afegir: «La millora de la taxa d’activitat i la disminució de l’atur al llarg de 2023 no s’ha traduït en un augment de la qualitat de l’ocupació, sobretot per a les persones en situació d’exclusió social. Amb una taxa de l’11,9%, Espanya continua sent un dels països de la UE amb major índex de pobresa laboral a causa de la parcialitat, baixos salaris i temporalitat», ha apuntat la secretària general.

Per a Peiro, la situació actual d’exclusió i pobresa que viuen les persones que acudeixen a Càritas no és conjuntural ni està associada a una crisi puntual, és estructural i generada per desenvolupaments socials i econòmics i per polítiques aplicades durant dècades. Pel que els períodes d’acompanyament han de ser més prolongats. A més, en el cas de les persones en situació administrativa irregular, aquest procés pot durar de mitjana entre un i dos anys. «Aquestes dades demostren que fem falta per a processos d’acompanyament més complexos, més llargs i més cars.»

Peiró també va indicar que «En el nostre dia a dia ens topem amb moltes persones fent grans esforços per superar-se, per aprendre, per adquirir noves competències, per superar la bretxa digital i per enfrontar-se a les seves pors i a la multitud d’obstacles que troben en el seu camí.»

Càritas denuncia que hi ha 2,5 milions de treballadors pobres i critica el «raquític» parc d’habitatge social. Tanmateix, com ella indica, en molts casos això «no és prou per aconseguir una ocupació digna«, ja que el nostre sistema socioeconòmic està assentat en «la rendibilitat econòmica, l’acumulació, l’individualisme, la competència i el consum desmesurat». Això ens mena «a uns índexs de desigualtat creixent, una precarietat laboral en augment i un avanç en la degradació del medi ambient, incompatibles amb la justícia social i la igualtat en l’accés a drets».

Càritas també ha tractat de donar resposta a les necessitats humanitàries de milers de persones fora de les fronteres espanyoles, aquesta també ha estat una de les principals tasques de Càritas el 2023. Els diferents projectes de Cooperació Internacional van sumar una inversió total de 25,2 milions d’euros i es van atendre entorn d’1,2 milions de persones.

Dins de l’acció humanitària destaca, sobretot, el treball realitzat al Marroc, Turquia i Síria arran de l’emergència produïda pels terratrèmols que van afectar els tres països. Com també el suport a Terra Santa i la continuïtat en la labor desenvolupada a Ucraïna. Tot això sense oblidar la situació en altres països amb crisis oblidades com Moçambic, Etiòpia o Líban.

L’important esforç econòmic ―uns 29,3 milions més que el 2022― ha estat possible gràcies al suport de milers de socis, donants i col·laboradors privats, que han aportat més de 327 milions, un 6,9% més que l’any anterior. «Posem en valor el compromís de més de 230.000 persones donants i sòcies que col·laboren amb nosaltres en la tasca de construir un món més just», ha agraït Natàlia Peiro.

Al costat d’això, destaca també l’esforç de les diferents Administracions Públiques, que van aportar als programes de Càritas un total de 159,4 milions d’euros. També l’informe recull les dades de les persones que hi ha darrere de tota aquesta activitat confederal, sostinguda gràcies a 71.437 persones voluntàries i a 5.871 treballadors contractats.