Ètica professional

Una feina estressant (cas d’estudi)

L’Anna era una jove professional que treballava en una empresa de distribució, amb una activitat de gestió en la secció de venda d’aliments al detall. Estava a gust amb la feina i amb la cultura que els alts directius de l’empresa volien crear, els quals amb una certa freqüència exhortaven...